Alexandertekniken

Alexandertekniken är en praktisk metod för att omskola kroppen och sinnet och genom detta blir det möjligt att förbättra vår självhantering.

Inom Alexanderstekniken granskas kroppen och dess rörelser som element i en psykofysisk helhet. Det finns ofta en hel del extra spänning i kroppen och förhållandet mellan halspartiet, huvudet och ryggen är ur balans. Då den här balansen förbättras frigörs hela kroppen och det blir lättare att röra sig.

Alexandertekniken är en sekelgammal finstämd metod, ett instrument för att lära oss medvetet uppfatta och förstå samspelet mellan kroppen och sinnet. Syftet är att omskola vårt sätt att hantera oss själva, vårt sätt att röra oss, vila, arbeta, tänka och reagera.

Teknikens nyttiga effekter
Tekniken handlar i första hand om att själv bli medveten om och kunna iaktta sina egna skadliga beteende- och handlingsmönster som blivit rigida och automatiska, och att lära sig av med dem. Samtidigt lär man sig ett nytt, medvetet närvarande och balanserat sätt att hantera sig själv.

Alexandertekniken är nyttig för bl.a. terapeuter, pedagoger, talare och kontorister samt för alla kroppsarbetare. Tekniken passar för alla som känner sig ha psykiska eller fysiska spänningar och för alla som vill må bra och orka arbeta på sitt jobb.

Vad Alexanderstekniken ger är individuellt för var och en. Tekniken är en inlärningsform och kräver därför att eleven besitter en vilja till förändring och att arbeta på detta.