Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Suomenkielistä kirjallisuutta:

Michael Gelb, Ryhtiä elämään, WSOY 1994.
Ensimmäinen suomennettu teos menetelmän periaatteista. Sisältää myös Gelbin omakohtaisia kokemuksia oppimisesta elämän eri aloilla. (loppuunmyyty)

Michael J.Gelb, Vapaana oppimaan - kehon kautta tietoiseen oppimiseen, Kuopion Alexander-tekniikka 2013. 'Body Learning'-klassikko uudistettuna käännöksenä, kattava perusteos. 

Ailsa Masterton, Alexander-tekniikka, pieni käytännönopas, Karisto 1998.
Suppea selostus tekniikasta, sisältää paljon kuvia.

Päivi Saraste, Suuntana vapaus, Alexander-tekniikan perusajatuksia, laulaminen ja äänenkäyttö Alexander-tekniikan valossa, Kuopion Alexander-tekniikka 2006.
Ensimmäinen suomalaisen kirjoittama kirja Alexander-tekniikasta. Kirjan alkuosa kuvailee tekniikan periaatteita käytännönläheisesti ja viimeinen kolmannes käsittelee äänenkäyttöä ja hengitystä. Piirroskuvitus.

F. M. Alexanderin kirjat:

F. M. Alexander, Man’s Supreme Inheritance, Methuen, Lontoo 1910.
Alexanderin ensimmäinen kirja, jonka keskeisenä teemana on ihmisen siirtyminen alitajuisesta tietoiseen kehon ja mielen hallintaan.

F. M. Alexander, Constructive Conscious Control of the Individual, Methuen, Lontoo 1923.
Alexanderin toinen kirjan, jossa hän esittelee päämäärähakuisuuden ja epäluotettavien aistihavaintojen periaatteet sekä kuvailee tyypillistä oppituntia.

F. M. Alexander, The Use of the Self, Methuen, Lontoo 1932.
Alexanderin kolmas kirja, jonka alussa on yksityiskohtainen kuvaus tekniikan kehityksestä. Kirjan keskeisiä aiheita ovat perusohjauksen periaate ja tapa, jolla ihminen käyttää itseään. Kirja on Alexanderin neljästä kirjasta helppolukuisin.

F. M. Alexander, The Universal Constant in Living, Dutton, New York 1941.
Alexanderin viimeinen, artikkeli- ja esseekokoelman muotoon kirjoitettu kirja.

Muita kirjoja Alexander-tekniikasta:

Missy Vineyard, How you stand, How you move, How you live, Marlove and Company 2007.
Selkeä, havainnollinen, älykkäästi ja lämpimästi kirjoitettu kirja Alexander-tekniikan periaatteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Piirroskuvitus.

Wilfred Barlow, The Alexander Principle, Victor Gollancz Ltd, Lontoo 1973.
Lääkärin ja Alexander-opettajan näkemyksiä tekniikasta ja sen vaikutuksista.

Chris Stevens, Alexander Technique, uudistettu painos Vermilion, UK 1996.
Alexander-opettajan ja tiedemiehen hauska ja helppolukuinen johdatus menetelmän periaatteisiin. Piirroskuvitus.

Forsstrom & Hampson, The Alexander Technique for Pregnancy and Childbirth, Victor Gollncz, Lontoo 1995.
Elämänläheisesti kirjoitettu teos menetelmän käyttömahdollisuuksista raskauden ja synnytyksen aikana. Sisältää myös selkeän selostuksen tekniikan periatteista.

Glen Park, The Art of Changing, Ashgrove Press Limited, UK 1989.
Kirjan alkuosassa selkeä selostus tekniikan periaatteista. Toisessa osassa lähestytään menetelmää itäisten filosofioiden valossa.

Steven Shaw & Armand D’Angour, The Art of Swimming, Ashgrove Publishing, Bath 1996.
Alexander-tekniikka uimisen ja uimaan opettelemisen apuna. Saatavana myös aiheeseen liittyviä opetusvideoita.

Ian Cross, Swimming without stress, Lessons for Land Lovers, 2005.
Pieni sympaattinen kirja Alexander-tekniikan käyttämisestä uimisen ja uimaan opettelemisen apuna.

Curiosity Recaptured, Mornum Time Press, USA 1996.
Eri kirjoittajien esseitä Alexander-tekniikasta.

Goddard Binkley, The Expanding Self, STAT Books, Lontoo 1993.
Päiväkirjan muotoon kirjoitettu selostus Binkleyn opiskelusta Alexanderin ohjauksessa 1950-luvulla.

Peter Grunwald, Eyebody, Eyebody Press, Uusi Seelanti 2004.
Alexander-opettajan selostus kokemuksistaan menetelmän käyttömahdollisuuksista silmien hyvinvoinnin ja näkemisen edistämisessä.

Lulie Westfeldt, F. Matthias Alexander, The Man and his Work, Allen & Unwin, Lontoo 1964.
Kertomus ensimmäisestä opettajankoulutuksesta 1931-34.

J. A. Evans, Frederick Matthias Alexander, A Family History, Phillimore &Co LTD, Chichester, Englanti 2001.
Perusteellinen selvitys Alexanderin ja hänen perheensä vaiheista alkaen FM:n esi-isistä ja päättyen hänen kuolemaansa 1955.

Frank Pierce Jones, Freedom to Change, kolmas painos Mouritz, Lontoo 1997.
Tiedemiehen selostus kokemuksistaan Alexander-tekniikasta ja siihen liittyvistä tutkimuksistaan.

Pedro de Alcantara, The Indirect Procudure, a Musician’s Guide to the Alexander Technique, Clarendon Press, Oxford 1997.
Sellisti ja Alexander-opettaja kirjoittaa tekniikan periaatteista ja niitten käytöstä musiikinopiskelun ja soittamisen apuna.

Michael Block, The Life of Frederick Matthias Alexander, Founder of the Alexander Technique, Little Brown, Lontoo 2004.
Alexanderin elämäkerta, jonka kirjoittaja on itsekin opiskellut tekniikkaa.

David Garlick, The Lost Sixth Sense, University of New South Wales 1990.
Lääketieteen tutkijan ajatuksia Alexander-tekniikasta.

Joni Bentley, Riding Success without Stress, J. A. Allen, Lontoo 1999.
Kirja tekniikan periaatteista ja niiden käyttömahdollisuuksista ratsastuksessa.

John Gray, Your Guide to the Alexander Technique, Victor Gollncz, Lontoo 1990.
Selkeä ja mielenkiintoinen selostus menetelmän periaatteista.

Muualta voi hakea lukemista:
Kuopion Alexander-tekniikka
Mornum Time Press
Mouritz
Novis